Google Website Translator Gadget

fredag 27 april 2012

Okunnighet vad kristen tro är

Det är sådan okunnighet nuförtiden när man diskuterar vad kristendom är. Vet det svenska folket överhuvudtaget vad kristen tro handlar om? Det kan man undra när ledare i Sverige ska yttra sig.
Sverige är byggt på kristna värdegrunder och det finns ett skäl till att vi har det så bra. Det är bara
att gå tillbaka till 1800-talet då var Sverige det farligaste landet i Europa och hela landet var i misär.

I alla tider har människor missbrukat religionen till sina egna syften och begär för att få makt. Men detta
har verkligen ingenting med den kristna tron som Jesus förmedla till sina lärjungar vid Genesarets sjö.
Jag kan bli rätt trött på detta pajkastning som det är mot kristna, där om man yttrar sig då blir det kallat hatbrott men när man får kritik då kan säga vad som helst. Även om man inte har någon som helst koll.
Vi kan inte försvara vad makthungra människor gjort av egen vinning i flera århundraden. Vi kan bara
svara på vårt personliga möte med den levande Guden som har förvandlat våra liv inifrån och ut.

Att vara kristen är ingen Religion det är en Relation. En helad relation med vår skapare och pappa
i himlen och Jesus är den enda vägen dit. Hur kan folk säga att vi lever ett demokratiskt land om man
vägrar att lyssna på allas åsikter? För om man inte vill lyssna hur ska man då kunna förstå varandra.
Det är hemskt när Barn och Vuxna far illa, när människor bara tänker på sig själva. Men det är inget
man kan skylla religionen på. Detta händer i hela samhället på alla nivåer där det finns människor som
möts. Då måste man ta sitt straff för det man gör för annars kan inte samhället fungera på rätt sätt.

Att vara kristen handlar om att leva ett liv som Jesus. Att vi ska efterlikna och gå i hans fotspår och hur
han bemötte människor i sin omgivning. Jesus brydde sig om de människorna som hade det jobbigast i samhället. Han såg de svaga och gjorde något åt detta samtidigt kritisera han ledarskapet som fanns i synagogan. När människor använder Religionen för att få igenom något brukar det alltid sluta illa.
Detta händer när man lever ett liv utan Gud och inte låter honom får vara delaktig i det man gör.

Vi människor är inte perfekt på något sätt men Gud älskar oss ändå som vi är. Vi som är kristna är redan medvetna om detta. Men samhället har massa konstiga fördomar och föreställningar hur det är. Detta gör att det tror att man är en perfekt människa men så är inte fallet. Vi har insett att vi har begränsningar men tillsammans med de övriga troende kan vi reflektera den kärleken Gud har gett att alla människor. Vi lever numera i ett samhälle som är mer multikulturellt än innan, det är klart det påverkar även församlingen. Då är det viktigt att man har rätt kristen tro och att Jesus Kristus är i centrum annars blir det helt fel. Att behandla människor illa som fallet med demonutdrivningen hör inte hemma i församlingen någonsin.

Gud kom ner som människa i Jesus Kristus för att byta liv med oss för rätta till allt som gått fel. Så att
relationen ska bli helad och återupprättad igen. Detta gåva är gratis och man behöver bara säga Ja!

Hur ska man få sin röst hörd om ingen vill lyssna? Samfundsminister Stefan Attefall uppmanar
alla kristna att göra sin röst hörd. Men det svårt med media som inte vill balansera debatten. 
Media 1,2,3,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar