Google Website Translator Gadget

fredag 13 april 2012

Predikan i Apg


Rom 10:13-17 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?
Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 

Texten ovan nämner Paulus vad som gäller för att nå människor
med evangelium ett budskap som är till alla på jorden.

Men hur gjorde då Urkyrkan för att få en sådan expansiv tillväxt?
Jag tror vi har mycket att lära oss hur man jobba då för att vi ska kunna förstå ännu mera av det uppdraget vi fått av Jesus Kristus.
Det finns 7 principer som Apostlarna använde för att predika Guds ord om frälsningen (Taget från svensk studiebibel sid 1309)

Jag har lagt in de bibelord under respektive punkt så du kan läsa vad det står.
Det finns många sätt och många olika böcker som handlar om att nå människor med evangelium.
Men jag tror vi måste få liknande tänk som de första kristna för att presentera Jesus i vår tid.
Ett budskap som är rakt, enkelt och radikalt. Ett budskap där Jesus Kristus är i centrum och man
berättar tydligt varför man behöver räddas. Där man tydligt berättar hela sanningen och inte försöker
linda in något utan berättar som det är. För Gud vill att vi ska nå alla människor innan det är försent.
Det är genom oss som det är möjligt då vi får föra vidare detta goda budskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar