Google Website Translator Gadget

söndag 15 april 2012

Sann och falsk gudsdyrkan


Denna texten nedan känns som en fortsättning på mitt blogginlägg Nu får det vara nog
Texten är i från Profeten Jesaja 66:1-4
Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. Den som slaktar en oxe är lik en mandråpare, den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken av en hund, den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod, den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter, så skall också jag välja deras ofärd och låta det de fruktar komma över dem. Ty ingen svarade när jag ropade, ingen hörde när jag talade. De gjorde det som var ont i mina ögon, de valde att göra det som misshagade mig.

Texten säger att vi inte kan bestämma vad Gud ska vara och begränsa hans makt på jorden. Gud finns inte bara på söndagarna utan är med oss hela tiden. Gud har ju flyttat in i våra hjärtan och vill vara med i allt vi gör hela tiden. Gud vill inte ha massa ritualer när man hyllar honom, när man sedan har fokus på något annat. Han vill att vi har fokus på honom och vad Jesus Kristus gjorde på korset. Om vi skapar en egen väg som inte är Guds då blir det inte bra. Då kvittar det hur många ritualer man gör eller hur fin Gudstjänsten blir. Många kommer att ge sken av att ha Gudsfruktan men de bryr sig inte om kraften i evangelium. Det är därför i anden man känner vem som hyllas och vem fokus är på. Den kraften som finns i Evangelium förändrar inifrån och ut. Det är just denna kraft vi behöver idag för att vittna om Jesus Kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar