Google Website Translator Gadget

måndag 30 april 2012

Starkhet och mod i Herren

Ps 31:25 Var starka, fatta mod, 
alla ni som hoppas på Herren!

Gud är den som hjälper oss när det är 
jobbigt och när vi inte orkar mer då.
Den hjälpare vi fått i helige Ande gör oss
inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens
och självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7b)
Med tro är allt möjligt t.o.m flytta berg.
Men då måste vi våga att släppa in Gud
i våra liv så vi låter oss påverkas. Lita på
de löftena som finns i Bibeln och bekänna
att Jesus är Guds son och han är den enda
vägen till Gud. Då står Gud med öppna armar och låter oss ta del av alla himmelska välsignelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar