Google Website Translator Gadget

tisdag 15 maj 2012

Herren lever! Lovad vare han


2 Sam 22:47 Herren lever! Lovad vare han,
min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare,

Tänk vilken glädje som kom över lärjungarna när de fick höra
att Jesus lever!. Efter dagar av sorg, förtvivlan, modlöshet som
bara nu vändes direkt till en innerlig glädje och hopp. Från att
varit i den mörkaste dalen hade nu blivit en starkt skinande ljus
där Jesus var i centrum i deras liv igen. Det är detta vi nu också får
uppleva i denna världens mörker. Jesus är det ljuset som världen
behöver. Vår räddade, frälsare och herre. Jesus är den klippa vi ska
bygga vårt liv. Han och endast han är vägen till Gud. En gåva som alla
har fått från Gud och ingen är förtjänt. Gud väntar på vårt gensvar. 
Då och endast då kan vi bli hans barn och räknas en rättfärdig i Guds ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar