Google Website Translator Gadget

fredag 11 maj 2012

Manifestation på rätt sätt?

I morgon är det Jesusmanifestationen igen i Stockholm. Där kristna från hela Sverige samlas och hyllar Jesus Kristus på olika sätt. Men frågan är om det har blivit ett bättre klimat för kristna efter dessa år detta har varit. När man kollar samhällsklimatet och media är det värre nu. Andligheten är större med den verkar gå förbi nästan helt från den kristenhet som finns i Sverige. Detta är något som är väldigt olyckligt att vi inte kan möta människors längtan efter något större. Det behov som vi vet att vi kan fylla, men då måste vi nå människor med evangelium på rätt sätt. Den kraften som finns i evangelium kan förändra, förvandla och förnya en människa helt inifrån och ut. Men då måste vi gå tillbaka till de rötterna vi har som är själva grundbultarna som Jesus själv predika. Där vi måste predika om synden, omvändelse och förlåtelse.
Annars blir korset ett dårskap när man berättar vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus.

Vi måste leva som vi lär dvs att vi inte bygger upp några murar av helighet att vi är bättre än alla andra.
För alla är syndare och ingen är värd den nåden vi fått genom att Jesus byte liv med oss på korset. Det
som skiljer oss från andra att vi nu har fått ta emot och gett vårt gensvar på detta erbjudande från himlen.
Så vi kan föra vidare det vi har upplevt och känt till andra medmänniskor i vår omgivning där vi är.
Människor vill höra det äkta och genuina sanningen än något som är en dubbelmoral och ytlighet.

Något som vi måste kämpa med är att bryta ner alla oförtjänta fördomar som finns om kristna.
När man kollar bibelversen i Apg 2:47(De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och
Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.) Står det att de kristna hade ett gott
anseende och var älskade av folket där de var, detta är något som inte händer idag i vårt samhälle.
Nu är det snarare så att man vill håna och förlöjliga andras tro och säger det bara är sagor. Än att
det är något som är relevant och berör ens själs inre. Man vågar inte stå för sin andliga längtan.
Man vill hellre leva i nuet och hinna med så mycket som möjligt utan att känna efter vad man tycker
och tänker på ett djupare plan. Då blir man lätt arg på någon som vågar stå upp för något viktigt.
Vi lever ett ombytligt samhälle där saker ska förändras fort, där man tror all förändring är bra.

Vi som kyrka måste visa att vi bryr oss om alla, detta är något som alla måste få veta. Kyrkans
verksamhet har varit länge en rörelse som gått inåt där redan kristna varit med. Detta har gjort oss
andligt slöa och vi har tappat den kraften vi fått genom den Helige Ande när vi ska sprida vidare
evangelium till andra. Men har vi fokus på andra först och inte bara på oss själva är det lättare att nå ut.
Det betyder inte att vi ska anpassa evangelium till världens norm utan vara tydliga med ett enkelt och
radikalt budskap. Något som tyvärr har hänt hos många trossyskon i Sverige. Inte heller ska vi blanda
upp vår tro med andra religioner och samarbeta på fel sätt. Det är ju inte vår enhet som gäller utan Guds.
Där det är den Helige Ande som för oss samman genom den tron och bekännelsen vi har på Jesus Kristus
vår Herre och frälsare. Denna enhet är inte från Gud utan är något som människor tvingat fram.

Frågan är vad man gör de 364 dagarna som inte Jesusmanifestationen är. Är du ute och presenterar Jesus
eller sitter du inne i din lugna vrå i kyrkan och väntar på nästa år? Vilket är ditt missionsfält där du kan nå andra med evangelium? Vem eller vilken målgrupp är du kallad till? Det hänger på oss om andra får höra om Jesus. Detta är inget man kan flytta på andra. Utan är en universellt missionsuppdrag som Jesus gav oss alla. När vi säger att vi står till förfogande för Gud jag då kan han använda oss. Men tar vi inte steget då händer det inget. En väckelse börjar i varje kristens hjärta där man ber att Gud leder en rätt. Där man känner en nöd och förkrosselse för andra människor så de inte går evigt förlorade i denna världens mörker.

Det finns ett skäl att Jesus sa att man skulle börja i närområdet och det handlar om relationer. För att evangelium ska kunna spridas måste vi börja där vi står och sedan jobba utåt till jordens yttersta gräns. Den kristna tron är byggd på relationer där man växer i sig själv (inåt) med andra (utåt) och med Gud (uppåt) Där vi som Guds församling kan tillsammans visa hur stor Guds kärlek är att alla människor i vår omgivning. Gud älskar alla människor och alla är lika värdefulla därför söker han ständigt de som inte känner honom. Även om du inte tror på Gud så kommer han alltid att vilja ha en återupprättad relation med dig. Då finns det bara en väg dit och det är genom Jesus Kristus. Detta erbjudande kommer alltid att finns tills domen kommer. Då finns det inga gråzoner utan bara två vägar evigheten i himlen eller helvetet.
Media 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar