Google Website Translator Gadget

fredag 4 maj 2012

Tacka Gud i det du gör


Kol 3:17 Låt allt vad ni gör i ord eller
handling ske i herren Jesu namn och
tacka Gud fadern genom honom.

Vi ska visa i handling och ord hur stor Gud är.
Genom att leva ett liv som är likt Jesus då
kan vi förändra andra. Det vi gör och säger
visar även om vi är äkta i vår tro på Jesus.
För vi alla behöver ha Jesus i våra hjärtan
och ha blicken fäst på korset. För att förstå den
gränslöst stora kärlek Gud gett oss alla på jorden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar