Google Website Translator Gadget

onsdag 30 maj 2012

Vår trygghet


Ps 119:57-68 Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord. Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta, visa mig nåd, som du har lovat. Jag tänker på hur jag levt mitt liv och söker mig till dina lagbud. Utan dröjsmål skyndar jag att lyda dina bud. De gudlösas snaror omger mig, men jag glömmer inte din lag. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar. Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar. Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar. Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till ditt ord. Du är god och vad du gör är gott, lär mig dina stadgar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar