Google Website Translator Gadget

torsdag 7 juni 2012

Dax att stanna upp och följa de gamla stigarna

Jag har följt debatten från 21 maj 2012 
om konferensen som var på Bjärka-Säby med titeln ”Kyrkan, Anden och ämbetet”. från bloggen Aletheia Det som folk har mest reagerat på är Ulf Ekmans nya uttalande om Petrus ämbete.
Jag tänkte delge min tankar om detta på min blogg något som är viktigt i denna tids förvirring.

Mina tankar om det ledarskap Jesus gav till oss lärjungar handlar inte om oss själv. Utan ska vara något som bygger upp hela Guds församling så det blir av avbild av Jesus själv. Det är bara att se på bibelverserna i 1 Kor 12:4-7,11-13 Ef 4:11-13; 1 Petr 2:4-5 

När Jesus gav Petrus ämbetet att leda den första församlingen var det inte för att han var bäst. Utan för att han hade fått de egenskaperna och den träning som gjorde att han passa för detta. Du får komma ihåg att ingen av de som var Jesu lärjungar hade någon större utbildning, då de flesta var fiskare till yrket.
Jesus blev den mentor som Petrus behövde för att växa ännu mera som människa under de år han fick undervisning och praktiskt träna sin ledargåva. Därför går det lite emot bibeln om man utser ämbeten på människor som väljs av andra människor om Gud inte är med. I bibelverserna ovan talar om att endast den Helige Ande bestämmer vad man får för uppgift som passar bäst för alla så att det bygger upp Guds församling. Det går inte att förneka den stora uppgift Petrus fick på sina axlar men detta blev först en verklighet efter pingstdagen. Det var då han fick den hjälp och kraft från himlen som gjorde att han våga predika. Innan dess hade han varit orolig och säkerligen tveksam till den stora uppgift som han fått på sitt hjärta. Detta visar på att vi inte kan göra så mycket om inte Gud är med. Men då kan vi heller bestämma något som inte är Guds vilja för då kommer vi gå helt fel. Jag tycker vi har gått fel mångt och mycket i den svenska kristenheten och lägger fokus mer och mer på fel saker. När vi egentligen ska stanna upp och lyssna på Gud. Detta för att vi har en sådan vilja till förändring trots att det kommer ta tid.

Vi behöver lägga mer fokus på att gå tillbaka till de gamla stigarna som nämns av profeten Jeremia 6
16 Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. 
Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."
Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." 17 När jag satte väktare över er och sade:  
"Lyssna till ljudet från hornet", svarade de: "Vi vill inte lyssna."

Vi måste fokusera på vad som är viktigast nämligen att predika evangelium till människor i vår omgivning. 
Ju mer inomkyrkliga debatter desto mindre ork och kraft blir över till som är viktigast för alla. För om vi inte berättar om Jesus, varför ska vi då ha en kyrka?. För Gud behöver ju ingenstans att bo, då han finns i våra hjärta. Vi behöver vakna upp från vår ljumhet och stå upp för det vi tror på. Att vi skapar en mänsklig hierarki men utesluter allt vad Gud vill leder bara till fördärvet. Vi behöver aldrig skapa en ekumenik detta är något som den Helige Ande verkar för. Den är även han som kallar ledare som passar så att Guds församling. Det vi ska göra är att presentera Guds rike och vem Jesus är. Då måste vi tala om synden, ondskan, djävulen, och helvetet. För annars blir det svårt att berätta om de goda nyheterna. Något som leder till ånger och omvändelse. Det är då vi blir räddade och kan räknas som Guds barn.
Media 1,2, Bloggen Aletheia 1,2,3,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar