Google Website Translator Gadget

lördag 16 juni 2012

Kraften i att tro


Jes 40:31 men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. 
 
Det finns kraft i det glada budskapet om Jesus Kristus. En kraft som förändrar, förnyar och förvandlar en inifrån och ut totalt som människa. När vi litar på det Gud har lovat oss, jag då behöver vi aldrig vara rädda. Vi kan vila i detta även om vardagens stormar blåser på och när problemen tycks övermäktiga. Detta gör att vi får kraft att se längre och ha fokus på helheten och vad som ska komma. Vi kan ha blicken fäst på Jesus och lita på att vi nu är på väg till himlen som Guds barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar