Google Website Translator Gadget

fredag 24 augusti 2012

Andlig törst

Ps 42:3 Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. 
När får jag komma, när får jag träda fram inför Gud?

Texten talar om den andliga längtan att möta Gud. En längtan
att få vara nära den skapare som står bakom allt som finns.
Där bibelläsning och bönen är vår gemenskap med Gud. Så
vi kan lära känna vår skapare ännu mera och vad han gjort för oss.

torsdag 23 augusti 2012

Vilken ande styr?


1 Kor 12:3 Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.

Dagens bibeltext är från avsnittet om det andliga och andens gåvor. Där Paulus förklarar till församlingen i Korinth vad som gäller i denna brev. Han vill förtydliga vad som gäller då det varit oklarheter i detta ämne. Den Helige Andes kraft är något som påverkar en som person. Då går det inte att förbanna Jesus, men inte heller säga att Jesus är Herre om man inte har bekänner honom. Då detta är kraften som förenar oss.

onsdag 22 augusti 2012

Blicken på Jesus


Heb 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.


fredag 17 augusti 2012

Kom och se

Joh 1:35-46 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!" De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?" Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.

Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas"- det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: "Följ mig!" Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret." Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade:
"Kom och se!"

Texten ovan kanske är känd för dig som har läst Johannes första kapitel. Där det står hur Jesus kallade sina lärjungar. Johannes döparen hade gång på gång uppmanat folket i Israel att omvända sig. Men nu stod Jesus där i alldeles egen person något som Johannes väntat på. Under denna tid hade även Johannes fått lärjungar. Men med orden "Se Guds lamm!" visste hans lärjungar att detta var mannen de väntat på. Men Jesus var annorlunda i sitt sätt att vara. Han kunde svarat vad som helst. Men han sa orden "Kom och se!" 
Jesus ville att lärjungarna ska skulle få se själv och inte bara följa. För på så sätt skaffa en egen erfarenhet och upplevelse. Så att de kunde ta ett beslut i hjärtat och inte bara följa utan att tänka eller känna efter.
På detta sätt gick det lättare att lämna arbetet som fiskare när Jesus vandrade utmed Galileiska sjön.
De visste vad det gällde och de visste vem Jesus var utan att behöva vara oroliga inför framtiden.

Detta är fortfarande en utmaning för oss idag som följer Jesus. Att säga "Kom och Se!"
Det går aldrig övertyga någon till en tro utan det kommer efter något som man själv har upplevt.
Då är det lättare att föra vidare detta, då man gärna vill dela med sig av det man fått.
Där man får leva ut Guds kärlek till andra genom att föröka efterlikna Jesus så mycket som möjligt.
Vi är fortfarande människor med fel och brister och vi kommer alltid gör fel då och då.
Men genom att försöka kan vi tillsammans vara ljus i det mörker som finns i världen.

Gud är....

1 Kor 14:33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Texten ovan är tagen om hur man ska fira en Gudstjänst, men är även en egenskap hur Gud själv är som person. Gud vill att vi ska ha frid/fred med honom. Detta genom att ha en personlig relation med honom. Det finns inget krav eller tvång att be, läsa bibeln eller hylla honom. Detta är något som han klarar sig utan. Men det är ett gensvar från oss på den gåvan vi fått gratis. Där vi lär känna honom bättre och kan lägga vardagens stormar i hans famn och låta honom bära oss.

torsdag 16 augusti 2012

Så länge jag lever

I ditt ansiktes ljus - Gregory Häljestig & Mattias Martinsson

Herren tar hand om dig


Ps 121:8 Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
 
Gud har lovat att vara med hela tiden detta är en av de löften som finns i 
Bibeln från början till slutet. Vi är inte lovade något lätt liv men vi är lovade
hjälp när svåra saker händer. Där vi kan dela det jobbiga med andra människor
och med Gud. Vi är inga supermänniskor utan vi har samma fel och brister som
alla andra. Därför kan det vara skönt att kunna släppa detta till Gud och låta
honom få bära en så att man kan klarar vardagen när den stormar som mest.

måndag 13 augusti 2012

Hyllning till Satan?Skärmdump från SVT Play

Jag vet inte om du reagera igår när du kolla på avslutningen av Olympiska spelen från London. När det dök upp en röd drake bakom den elden som varit tänd sedan starten. För att sedan övergå till en mässa och tillbedja för ondskan personifierad nämligen djävulen. Jag kom att tänka på bibelstället som finns i Uppenbarelseboken 13:4 och framåt. 

4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

När man planerar något så här stort så är allt ett medvetet val och inte av en slump. Det finns alltid en tanke bakom det man gör. OS är ju inte direkt något som gynnar människor utan fokus är på egot där den som är bäst och krossar alla på sin väg till Guldet. Detta är inget som skapar fred men vill ge ett sken av detta. Nu vill jag inte ta bort någons prestation på något sätt. Men är det något som gynnar dig? Ofta är det ett stort NEJ! För idrottsmän och kvinnor kämpar man mot nästa mål och en evig lycka kan aldrig uppnås.
Man blir en idol och blir avgudad av andra människor tills man blir ersatt av någon ny och bättre.
Det är då man inser att ens tid är begränsad och att det finns något mer att kämpa för.
Vad hjälper det att vinna hela världen om man förlorar sig själv och vad man står för.

söndag 12 augusti 2012

Till Jesu ära!


Ps 105:2 Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!
 
Texten ovan säger att vi lovsjunga och proklamera vad Jesus gjort i 
våra liv. Detta blir som ett vittnesbörd och ett hopp för andra. Detta 
är inget som är påtvingat utan ska komma från oss själva. Det enda 
Gud vill är att lära känna oss bättre och att vi ska vara ljus för andra.

söndag 5 augusti 2012

Gud är med oss


5 Mos 3:21-22 Då gav jag också anvisningar åt Josua: ”Du har med egna ögon sett allt
vad Herren, er Gud, har gjort med dessa två kungar. Likadant skall Herren göra med alla
de riken där du drar fram. Ni skall inte vara rädda för dem, ty Herren, er Gud, strider för er.”

Texten ovan talar om att vi inte behöver vara rädda för något. Gud är med i allt vi gör om vi håller
oss till hans bud. Paulus nämner i Ef 6 att vi inte strider mot människor av kött och blod utan mot
makter som finns i andevärlden. I de kamperna är herrens änglar med och strider och det bästa 
vapnet är bön, lovsång och att proklamera Guds ord för hela skapelsen. Gud har varit med och 
skyddat sitt egendomsfolk sedan början. Det Gud har lovat det kommer han alltid hålla fast vid. 
Därför behöver vi aldrig vara oroliga för att Gud lämnar oss utan han är med hela tiden.

lördag 4 augusti 2012

Tro och Kärlek


1 Joh 3:23 Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son
Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

Texten ovan talar om det viktigaste i den kristna tron som Jesu lärjunge. Tron på
att Jesus är vår räddare och enda vägen från vårt syndiga liv. När vi håller hans
bud och följer den väg som finns kommer vi närmare honom. Det blir som en
enhet för den kärleken vi troende ska ha mellan varandra. Genom att visa den
kärleken för andra så kan vi reflektera Guds kärlek till alla. Så att alla inser att
det finns en Gud i himlen som älskar alla och vägen dit är genom Jesus.