Google Website Translator Gadget

söndag 5 augusti 2012

Gud är med oss


5 Mos 3:21-22 Då gav jag också anvisningar åt Josua: ”Du har med egna ögon sett allt
vad Herren, er Gud, har gjort med dessa två kungar. Likadant skall Herren göra med alla
de riken där du drar fram. Ni skall inte vara rädda för dem, ty Herren, er Gud, strider för er.”

Texten ovan talar om att vi inte behöver vara rädda för något. Gud är med i allt vi gör om vi håller
oss till hans bud. Paulus nämner i Ef 6 att vi inte strider mot människor av kött och blod utan mot
makter som finns i andevärlden. I de kamperna är herrens änglar med och strider och det bästa 
vapnet är bön, lovsång och att proklamera Guds ord för hela skapelsen. Gud har varit med och 
skyddat sitt egendomsfolk sedan början. Det Gud har lovat det kommer han alltid hålla fast vid. 
Därför behöver vi aldrig vara oroliga för att Gud lämnar oss utan han är med hela tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar