Google Website Translator Gadget

måndag 13 augusti 2012

Hyllning till Satan?Skärmdump från SVT Play

Jag vet inte om du reagera igår när du kolla på avslutningen av Olympiska spelen från London. När det dök upp en röd drake bakom den elden som varit tänd sedan starten. För att sedan övergå till en mässa och tillbedja för ondskan personifierad nämligen djävulen. Jag kom att tänka på bibelstället som finns i Uppenbarelseboken 13:4 och framåt. 

4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

När man planerar något så här stort så är allt ett medvetet val och inte av en slump. Det finns alltid en tanke bakom det man gör. OS är ju inte direkt något som gynnar människor utan fokus är på egot där den som är bäst och krossar alla på sin väg till Guldet. Detta är inget som skapar fred men vill ge ett sken av detta. Nu vill jag inte ta bort någons prestation på något sätt. Men är det något som gynnar dig? Ofta är det ett stort NEJ! För idrottsmän och kvinnor kämpar man mot nästa mål och en evig lycka kan aldrig uppnås.
Man blir en idol och blir avgudad av andra människor tills man blir ersatt av någon ny och bättre.
Det är då man inser att ens tid är begränsad och att det finns något mer att kämpa för.
Vad hjälper det att vinna hela världen om man förlorar sig själv och vad man står för.

2 kommentarer:

  1. Till er som hade kommenterat!

    Personliga åsikter och tankar välkomnas men inte personliga angrepp då raderar jag allt oavsett vad som skrivits. Håll diskussionen på en sansad nivå.

    SvaraRadera
  2. fruktansvärt.............

    SvaraRadera