Google Website Translator Gadget

fredag 17 augusti 2012

Kom och se

Joh 1:35-46 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: "Se Guds lamm!" De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: "Rabbi" - det betyder lärare - "var bor du?" Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.

Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas"- det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: "Följ mig!" Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sade till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret." Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade:
"Kom och se!"

Texten ovan kanske är känd för dig som har läst Johannes första kapitel. Där det står hur Jesus kallade sina lärjungar. Johannes döparen hade gång på gång uppmanat folket i Israel att omvända sig. Men nu stod Jesus där i alldeles egen person något som Johannes väntat på. Under denna tid hade även Johannes fått lärjungar. Men med orden "Se Guds lamm!" visste hans lärjungar att detta var mannen de väntat på. Men Jesus var annorlunda i sitt sätt att vara. Han kunde svarat vad som helst. Men han sa orden "Kom och se!" 
Jesus ville att lärjungarna ska skulle få se själv och inte bara följa. För på så sätt skaffa en egen erfarenhet och upplevelse. Så att de kunde ta ett beslut i hjärtat och inte bara följa utan att tänka eller känna efter.
På detta sätt gick det lättare att lämna arbetet som fiskare när Jesus vandrade utmed Galileiska sjön.
De visste vad det gällde och de visste vem Jesus var utan att behöva vara oroliga inför framtiden.

Detta är fortfarande en utmaning för oss idag som följer Jesus. Att säga "Kom och Se!"
Det går aldrig övertyga någon till en tro utan det kommer efter något som man själv har upplevt.
Då är det lättare att föra vidare detta, då man gärna vill dela med sig av det man fått.
Där man får leva ut Guds kärlek till andra genom att föröka efterlikna Jesus så mycket som möjligt.
Vi är fortfarande människor med fel och brister och vi kommer alltid gör fel då och då.
Men genom att försöka kan vi tillsammans vara ljus i det mörker som finns i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar