Google Website Translator Gadget

lördag 4 augusti 2012

Tro och Kärlek


1 Joh 3:23 Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son
Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

Texten ovan talar om det viktigaste i den kristna tron som Jesu lärjunge. Tron på
att Jesus är vår räddare och enda vägen från vårt syndiga liv. När vi håller hans
bud och följer den väg som finns kommer vi närmare honom. Det blir som en
enhet för den kärleken vi troende ska ha mellan varandra. Genom att visa den
kärleken för andra så kan vi reflektera Guds kärlek till alla. Så att alla inser att
det finns en Gud i himlen som älskar alla och vägen dit är genom Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar