Google Website Translator Gadget

lördag 8 september 2012

Han återupprättar oss!


Jes 53:5 Han (Jesus) blev pinad för våra brott, sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.


Texten ovan är från profeten Jesaja där han talar om Jesus. Där vi 
människor vänt Gud ryggen och bestämt oss för att leva själva. Det är
just detta som är synden då vi har missat gemenskapen med vår skapare.
Men Jesus fixat detta genom att öppna på nytt dörren till Gud för oss.
Genom att ta det straffen på ett kors i vårt ställe så har vi nu byta plats.
Så att gemenskapen ska bli återupprättad och vi ska kunna räknas som 
Guds barn. Men för att detta ska gälla måste du säga Ja till detta erbjudandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar