Google Website Translator Gadget

måndag 24 september 2012

Vårt hopp finns hos Herren


Ps 143:8 Låt mig var morgon möta/erfara* 
din trofasthet/nåd*, ty jag förtröstar på dig. 
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter 
mitt hopp till dig/ till dig upplyfter jag min själ*. 
 
Not * svenska folkbibeln översättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar