Google Website Translator Gadget

söndag 21 oktober 2012

Är ekumenik med den Katolska kyrkan bra?

Just denna fråga är aktuellt just nu då man läser i media mer och mer hur många dras till den Katolska Kyrkan. Jag har läst två böcker för att få mer förståelse om och vad det Katolska kyrkan tycker och tänker i olika ämnen.
Böckerna är Evangelium enligt Rom och Enhet under Påven.Två böcker som lägger fram fakta och där man själv får ta ställning utan att döma någon för vad andra har gjort. De ämnen Evangelium enligt Rom tar upp är: Frälsningen, Mässan, Maria och Makten & Auktoriteten. Där man jämför Katolska kyrkans lära kontra vad bibeln lär.
I boken Enhet under Påven tar man upp olika synvinklar på enhet och dess historia.

Jag vill rekommendera att du läser båda dessa böcker så du förstår ännu mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar