Google Website Translator Gadget

fredag 26 oktober 2012

Fri från synden

Ps 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, 
mina steg gjorde han trygga.

Texten ovan talar om Jesus och om den nåd vi nu har fått. Där Jesus tog vårt straff och missgärningar i ord, tankar och handlingar på ett kors. Så att vi nu kan räknas som Guds barn och vara på väg till himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar