Google Website Translator Gadget

torsdag 15 augusti 2013

Skicka vidare

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Rom 10:13-15,17
Texten ovan ställer Paulus de avgörande frågorna till församlingen i Rom. Det är det här som gäller för att nå människor med det glada budskapet om Jesus Kristus. Men hur ska vi nå dit utan att känna ett tvång och massa krav. När Jesus gav missionsbefallningen ville han att vi ska föra vidare det goda vi har fått. Detta är något alla har blivit kallade till även om man kan läsa att det även finns en tjänstegåva som är evangelist. Läser du vidare inser du snart att detta tjänst är för att bygga upp och uppmuntra resten av Församlingen att nå andra människor. Att man ska föra vidare sin drivkraft och brinnande hjärta till de som som ännu inte har fått lära känna sanningen. Jesus vill att du av ditt egna hjärta föra vidare det du fått. Men då behöver du även ha en levande relation annars kommer det aldrig att gå. Nedan kommer jag skriva några punkter att tänka på när du evangeliserar, för att på ett sund och icke kravlöst sätt kunna dela med dig av din tro.

1. Ditt vittnesbörd 
Du har något viktigt som ingen någon kan förneka och det är ditt vittnesbörd dvs din personliga resa till din tro. Många säger ofta att man inte har något att dela. Men det handlar inte alltid om stora saker även så saker i det vardagliga kan göra att människor blir intresserade. När Petrus skriver i ett av sina brev vill han att vi tänker på vårt vittnesbörd. Där vi berättar om vårt hopp vi nu har i Jesus. Vi kan inte frälsa någon men vi kan peka på Jesus och vara med under resan dit.

2. Inte i egen kraft
Att det inte handlar om oss och vad vi kan göra kan vara rätt avslappnade. När vi har en personlig relation får vi kraft genom vår hjälpare. Det står gång på gång att vi ska få kraft eller att vi ska hämta kraft från Herren. Detta sker genom att vi tar tid med Gud och i gemenskap med andra troende.

3. Olika uppgifter 
Ensam är inte stark när det gäller evangelisation. Vi är alla kallade att göra olika uppgifter i församlingen, för att göra Jesus känd till alla. Då är det viktigt att du veta vad du är kallad till så att alla känner sig sedda och behövda. För just dina egenskaper kan göra så någon annan kan göra nytta för andra. Att inse sin betydelse och gåvor är något stort.


4. Guds hjärta
Att ha ett Guds hjärta handlar om att se Människor som Gud ser dom. De är älskade och dyrbara men har ännu inte fått möta sin Skapare och Fader i himlen. Var dag går människor förlorade utan att ens fått höra vad Gud har erbjudit mänskligheten. Vi bör vara medvetna om detta och inte bara slå oss till ro bara för att vi har hittat hem. Det handlar inte om att skrämma någon utan i kärlek berätta det viktigaste vi har innan det är försent.

5. Vårt gensvar
För att detta ska funka handlar det i grund och botten om vår relation med Gud. Har vi en levande relation ja då har vi något friskt att ge men är det tvärtom, då kan vi inte göra så mycket. Att vi inser att missionsbefallningen är ett gensvar på den kärleken vi fått där vi vill ge vidare det vi fått. Paulus skriver att handling inte leder till Tro. Men Tro leder till handling. Vi vill av vår överflödande kärlek ge vidare det vi har. Detta sker inte i egen kraft och att vi alla gör det tillsammans. Paulus skriver att när vi växer tillsammans då kommer vi förstå bredden, längden, höjden och djupet av Guds kärlek. Där är gensvaret något viktigt det är vår lydnad att göra det vi blivit kallade till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar