Google Website Translator Gadget

torsdag 12 september 2013

Världens Apostlar, Profeter och Evangelister

Är det inte konstigt att affärsvärlden använder orden: It-profeter, företagsapostlar och teknik-evangelister nuförtiden? Det är just dessa tjänstegåvor som allt som ofta saknas i dagens församlingar. Även om de nu ofta har tagit andra skepnader. Men om vi nu har tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete att breda ut Guds rike. Varför har vi då så svårt att följa detta själva utan låter andra använda dessa principer för egna egoistiska syften. Är det inte tid att söka Herren och träda in i den kallelse som vi alla fått var och en? Jag tror Gud håller på att upprätta sitt ledarskap igen för att göra Guds församling hel. Vi står inför nya tider där Guds ande bestämmer och inte mänsklig visdom. Varför ska vi då nöja oss med kopior när vi har originalet från vår Skapare. Vi behöver alla de fem tjänstegåvorna i Församlingen, för det är dessa som bygger upp andra människor så att alla hittar sin plats och gåvor. Vi måste alla inse att vi alla behövs så att vi tillsammans kan visa hur stor Guds kärlek är till Världen.

söndag 1 september 2013

Josua generationen


Vad menas med Josua generation?
Josua hade varit den personen som hållit fast vid Gud sedan fångenskapen i Egypten. Han hade fått sett alla de under och tecken som hänt under de 40 år man vandrat i öknen för att nå målet. Han var en av de spejare som gick före för att se landet Gud lovat och  han kom tillbaka med uppmuntrade rapporter. Detta hade gjort att han nu blivit befälhavare för Israel och på så sätt kunnat vara nära Moses och upplevt Guds kärlek. Hans oerhört stora längtan efter Gud gjorde att han blev ett andligt föredöme för hela Israels folk. Detta gjorde nu att Gud gett honom uppdraget att inta löfteslandet.
Josua visade stor tro genom att anta utmaningen att leda folket. Israeliterna förnyade förbundet med Gud genom att i lydnad gå över Jordanfloden för att inta landet. Att bli kristen är att börja ett nytt liv, att lämna det gamla bakom sig, att inta nya områden, lägga av själviska begär och sträcka sig efter allt det Gud har bestämt i sin plan för oss. Vi måste vara modiga och våga handla i tro för att leva detta nya liv, på samma sätt som Josua och Israel gjorde.*

Josua och hans arme förflyttade sig från stad till stad och rensade landet från varje spår av avgudadyrkan. Konflikten med ondskan är oundviklig och vi ska vara lika obarmhärtigt effektiva som Israel när det vi gör upp med synden i våra egna liv.*

Josua uppmanade allvarligt israeliterna att fortsätta följa Herren och bara tillbe honom. Folket hade sett Gud befria dem från många fiender och upplevt hur han genom det ena undret efter det andra hade gett dem vad de behövde. Ändå var det så svårt för dem att hålla sig till Herren. Även om vi upplever Guds ingripanden i våra liv måste vi också gång på gång vara beredda att förnya löftet om att lyda honom föra alla andra och att bara tillbe honom.*
Vi står nu i ett läge där Gud kallar oss till en närmare gemenskap. Han vill upprätta ledarskapet och sätta oss på rätt plats, Han vill ge oss mer om vi bara sträcker oss framåt. Vi ska följa Josua exempel att våga tro och lyssna på Gud för då har han lovat att vara med. Om vi frågar Gud efter ledning i vardagen då kommer vi även ha framgång. För han vill inget hellre än att vi är med och breder ut Guds rike här på Jorden. Han längtar efter att du vågar ta steget för det är genom dig som Jesus kan bli synlig.
(fotnot * text Handbok för livet, upplaga 7  sid 315)