Google Website Translator Gadget

tisdag 31 december 2013

Tacksamhet inför framtiden!

Så här inför nya året är det bra att tänka på det som varit för att kunna se framåt.
Därför tycker jag att detta bibeltext passar bra.
Vi ber er, syskon, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, syskon: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. (1 Thess 5:12-22)

lördag 7 december 2013

Helig Ande kom





Utan vision förgås folket

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den
som tar vara på Guds undervisning. Ord 29:18

Texten säger att utan rätt kunskap och insikt så kommer människor gå förlorade i denna världen. Gud skapade oss till sin avbild och längtar efter en relation med oss människor. Men för att detta ska bli möjligt då måste man veta vem han är och vad han har gjort för oss. Denna världens härskare har förblindat alla människor så att vi inte ser eller förstår vad som händer. Detta gör att korset blir en något underligt och skrämmande. De kan inte se vad den kristna tron handlar om utan tror att människors brister och felsteg är samma som Gud. Men Gud är helig och tål inte synd av något slag, men han älskar oss så mycket. Han letar efter oss som en Herde då ett får sprungit iväg, han står med öppna händer när en förlorad son eller dotter kommer hem. Han blev tvungen att komma ner som människa i kärlek till oss. Födas i ett stall och leva ett liv som vi andra, för att sedan byta liv med oss och reparera relationen som blivit bruten. Det är denna insikten och uppenbarelsen vi måste ha. Jesus är den enda vägen. Som Johannes säger i sitt evangelium kapitel 14 vers 6: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." När vi har hört rätt budskap jag då kan vi vara lyckliga och känna en frid och trygghet i detta. Det är en gåva som vi kan tacka Ja till. Men det är inget lättköpt det handlar om omvändelse och lärjungaskap för att bli lika Jesus. Vi måste ta tillvara den undervisning vi fått och den säger att när vi tror så sker en förändring på insidan. Vi blir en ny skapelse och Gud flyttar in i ditt hjärta. Vi har inte längre världens sinne utan har fått Guds sinne, när vi tror så kommer det märkas på sikt. Kristendom handlar inte om tradition eller prestation eller religion utan en relation. En levande relation med en Gud som gjorde allt för att världen ska lära känna honom helt personligt. Det var därför han kom ner till oss och detta gäller även dig just nu!