Google Website Translator Gadget

tisdag 31 december 2013

Tacksamhet inför framtiden!

Så här inför nya året är det bra att tänka på det som varit för att kunna se framåt.
Därför tycker jag att detta bibeltext passar bra.
Vi ber er, syskon, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, syskon: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. (1 Thess 5:12-22)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar