Google Website Translator Gadget

fredag 13 maj 2016

LIKE A FIRE » PLANETSHAKERS

Hillsong Worship - One Thing

Hillsong Worship - Transfiguration

Kraften från himlen

Tänk dig ett gäng som varit tillsammans i 3år dag ut och dag in. Som fick uppleva saker och händelser som man inte kan förstå eller greppa. För att sedan ändras på en sekund när deras mästare brutalt och skoningslöst mördas på det värsta sättet som fanns på den tiden. Tänk den sorgen, förtvivlar och modlöshet som spred sig i gängen. Där han som kallas att leda gruppen förnekar mästaren 3 gånger och tappar helt hoppet om framtiden som var så ljus. Där nu alla drömmar är krossade och man nu gick tillbaka till det som var innan. Det var detta som hände lärjungarna när Jesus dog på korset.

Något som sedan ändrades på den tredje dagen då Jesus återuppstod där hoppet åter kom tillbaka.
Där Jesus sedan gav lärjungarna en befallning innan han lämna dom, nämligen att göra alla till lärjungar.
Tänk vilka blandade känslor och frågor som kom upp från lärjungarna. Hur ska vi någonsin efterlikna
Jesus? Eller ens komma i närhet vad som man upplevt eller känt under dessa år? För trots allt man är
bara en människa. Det Jesus sa var att de skulle vara kvar i Jerusalem så skulle en hjälpare lik Jesus
komma. För det var denna hjälpare som de behövde för att kunna vittna om vem Jesus var och gjorde.

Nu satt lärjungarna uppe i en sal i Jerusalem och vänta på vad som skulle hända. Där ingen visste eller
hade en aning när och hur hjälparen skulle komma. Det måste blivit blandade känslor när rummet
storma upp och det kom en vind som ett dån. Förvirring, rädsla, sorg och glädje om vartannat. Det var
nu det skedde allt som Jesus sa skulle ske. Allt som varit jobbigt så många dagar blev nu så ljust att de
inte visste vad de skulle göra av det som skedde. När sedan eld som tungor spred sig ut över alla människor i rummet och de tala i olika språk måste har gjort att förvånade. Så förvånade att folket utanför som hörde inte visste vad de skulle tro. Vad händer och hur kan de vårt språk bara så där?

Det är det här Pingsten handlar om där Gud sände sin hjälpare till Jorden till hans barn. Där den helige
ande gör att alla kristna blir en enhet och visar vem Jesus Kristus är. Det finns en anledning till att Jesus
sa när den helige ande kommer över er då får ni kraft att bli mina vittnen. Vi kan inte gå i det egna utan när den helige ande är med då är allt möjligt då finns det inga begränsningar. Så låt oss få mer av den kraften som finns och låta oss fyllas på om och om igen. Så vi kan efterlikna Jesus mer och mer.

tisdag 5 januari 2016

Min dyrbara relation med Gud

Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. -  Jesaja 29:13

Det kan vara farligt att ta sin tro ytligt. Det är meningen att vi ska en personlig relation med Gud och inte en prestation eller tradition som detta bibelord säger. Att ha Guds fruktan är att inse vem han är och gjort. Men och så förstå behovet av den nåd och kärlek han har gett oss. Det är inte bra för hos att ha en ytlig relation med Gud. Detta varnar Bibeln för om sista tiden. De gör saker i mitt namn men jag känner dom inte. Vi är kallade till gemenskap med Gud och vägen dit är genom Jesus och vad han gjorde på korset för oss. Så känner du att du inte har rätt ställt med Gud? Då är du en bön borta han vill lära känna dig mer för du är dyrbar i hans ögon.

fredag 1 januari 2016

Se, Jag gör något Nytt! - Bibelord


 Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. - Jesaja 43:19Jag gör något: 
* Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. - Jes 42:9

*Du har hört det, och kan nu se alltsammans. Vill ni inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. - Jes 48:6 

*Hur länge skall du irra hit och dit, du trolösa dotter? HERREN vill skapa något nytt på jorden: En kvinna skall omsluta en mäktig man. - Jer 31:22;

*Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." - Upp 21:5

Jag skall göra:
*Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.  - Jes 35:6-10

*En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. - Jes 40:3-4, Luk 3:4-5

*De led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan, så att vatten flödade." - Jes 48:21

Stömmar:
*Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. - Jes 41:18

*De led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan, så att vatten flödade." Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger HERREN. - Jes 48:21-22

*Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka." Mose gjorde så inför de äldste i Israel. - 2 Mos 17:6

*Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. - 4 Mos 20:11

*Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan - 5 Mos 8:15

*Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan, vatten lät han flyta ner som strömmar. Men de fortsatte att synda mot honom de var upproriska mot den Högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. De talade mot Gud och sade: "Kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan, så att vatten flödade och bäckar strömmade fram, men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk?" - Ps 78:16-20

*Han öppnade klippan och vatten flödade, det rann genom öknen som en ström. - Ps 105:41