Google Website Translator Gadget

fredag 1 januari 2016

Se, Jag gör något Nytt! - Bibelord


 Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. - Jesaja 43:19Jag gör något: 
* Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. - Jes 42:9

*Du har hört det, och kan nu se alltsammans. Vill ni inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. - Jes 48:6 

*Hur länge skall du irra hit och dit, du trolösa dotter? HERREN vill skapa något nytt på jorden: En kvinna skall omsluta en mäktig man. - Jer 31:22;

*Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." - Upp 21:5

Jag skall göra:
*Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv, vass och bambu. En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.  - Jes 35:6-10

*En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. - Jes 40:3-4, Luk 3:4-5

*De led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan, så att vatten flödade." - Jes 48:21

Stömmar:
*Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. - Jes 41:18

*De led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan, så att vatten flödade." Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger HERREN. - Jes 48:21-22

*Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka." Mose gjorde så inför de äldste i Israel. - 2 Mos 17:6

*Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. - 4 Mos 20:11

*Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan - 5 Mos 8:15

*Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan, vatten lät han flyta ner som strömmar. Men de fortsatte att synda mot honom de var upproriska mot den Högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. De talade mot Gud och sade: "Kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan, så att vatten flödade och bäckar strömmade fram, men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk?" - Ps 78:16-20

*Han öppnade klippan och vatten flödade, det rann genom öknen som en ström. - Ps 105:41

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar