Google Website Translator Gadget

tisdag 30 januari 2018

”Den Missionella propellerförsamlingen”
Jag har nu läst teologi över två år om kyrkans utmaningar. Detta för att kunna vara relevant och nå nya människor i dagens Sverige. Här en rad punkter på hur jag vill ändra på den lokala församlingens syn på sitt Uppdrag och syfte. Något som jag kallar för "Den Missionella propellerförsamlingen" Som en propeller har tre vingar för att få fart så behöver även kyrkan i Sverige se över vad den gör för att få fart igen. En kyrka brukar ofta ha en vinge verksamhet dvs Veckans Gudstjänst eller så har den två vingar Gudstjänst och Cell/bönegrupp. Men med detta tänk så rustar man Församlingen att använda tre Gudstjänst, Cell/bönegrupp och Vardagsmission.
 
·         Vara kyrka på ett nytt sätt – ”Fresh Expressions”
·         Tydlig Vision
·         Lärjungar som skapar lärjungar
·         Förvandlat ledarskap – Lyssna in Guds ande, Tjänstegåvor
·         Förstå & vara delaktig i Guds mission ”Mission Dei”
·         Gudstjänsten och Bönen är drivkraften, tydligt missionsfokus
·         Ökad delaktighet
·        Passar alla samfund

Betjäna, Utrusta, Sända ut

Betjäna – Se behoven för staden, Vilken/vilka målgrupper vill vi nå?

·         Detta påverkar hur vi firar Gudstjänst och bönemöten?

·         Hur når vi Familjer? – Alternativ till söndagsskolan för att få Barn och föräldrar att tala om tro. Ex Messy church. Start med enkel fika, introduktion till ett bibelämne, text. Alla får uttrycka sig på olika sätt för att gestalta detta. Gudstjänst där man visar upp, avslutas med ex mat eller fika där man fortsätter att tala om det man har gjort.

·         Ungdomar, Äldre, nysvenskar osv (Skapa en ”Multikulturell generationsförsamling”)

·         Delaktighet - Alla tillber Gud, använder sina gåvor och talanger.

·         Själavård och förbön

 
Utrusta

·         Mentorskap – Lärjungaskap ex Mose – Josua, Paulus - Timoteus

·         Evangelisation och Lärjungaskap tillsammans – utrustas för vardagsmission

·         Cellgrupp/bönegrupp

·         Bibelskola/konfa – Forum för att växa i sin kristna tro, ta med till cellgrupp/bönegrupp

·         Gåvoupptäckande – Vad är min gåva? gåvoinvertering i församlingen


Sända ut

·         Vara salt, Ljus – Vardagsmission

·         Resurs för andra församlingar, uppmuntra, inspirera, predika osv

Se inte bara den egna församlingen utan hela staden/området.

 – Hur kan Guds rike växa? Vad är vi bra på? Vad kan vi hjälpa andra med?

·         Utåtriktad verksamhet ex. Alpha, Cafebussen osv

·         Mission utomlands

·         Starta nya gemenskaper – Nå människor i deras kultur och uttryckssätt

·         Nätverkande med andra församlingar – Ekumeniskt samarbete med Guds ande i centrum


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar